Paieška svetainėje

Noriu pasidalinti savo išgyvenimais praktikuojant jogą ir meditaciją, kad žmonės, kurie domisi ar galbūt ir praktikuoja susimąstytų ir išvengtų visų blogybių, kurias aš patyriau.

Nuo vaikystės buvau drovi, labai trūko širdyje džiaugsmo, gyvenimo pilnatvės. Todėl susidomėjau straipsniais apie jogą ir patikėjau visais pažadais, kad joga išlaisvina žmogų, padeda jam būti laimingam, sveikam, energingam. Man atrodė, kas gali būti geriau, juk būtent to aštroškau visą savo gyvenimą. Taigi pradėjau lankyti jogos uzsiėmimus, dariau fizinius pratimus-asanas, meditavau. Grupės vadovas vedė mokymus apie mitybą, meditacijos ir asanų naudą sveikatai. Jis nuolat pabrėždavo, kad šie užsiėmimai visiškai nesusiję su religija, su krikščionybe, kad jie visiškai netrukdo katalikui būti kataliku, o budistui budistu, vis tik nežiūrint šių jo žodžių, mes buvome supažindinti su karmos dėsniu, reinkarnacija. Vėliau, giedodami mantras, tarėme svetimų dievybių vardus. Gaila, kad tada, man, nepraktikuojančiai katalikei, neužteko proto suvokti, jog krikščionybės mokymas visiškai prieštarauja karmos ir reinkarnacijos idėjoms, o giedodami mantras, kurių tekstuose tarėme Indijos dievybių vardus, mes taip juos garbinome ir tai buvo pirmojo iš 10 Dievo įsakymų sulaužymas – „Neturėk kitų dievų, tik mane vieną“.

Po kursų, namuose dariau išmoktus pratimus – asanas, taip pat meditavau. Paskui nuėjau į Sahadža jogos užsiėmimus. Ten darėme keistus pratimus – dėjome ranką ant skirtingų kūno vietų ir tikslas buvo sužadinti kundalini energiją. Yaptingai ryškiai prisimenu (nors jau praėjo 10 metų) kai dėjau savo ranką ant sprando (nes ten kaupiasi daugiausiai įtampos) ir tariau žodžius: aš atleidžiu sau ir visiems žmonėms. Iš šono viskas atrodė gražu, netgi panašu į krikščionybę. Norėdama visa prisiminti šandieną paklausiau Šri Matadži (Sachadža jogos įkūrėja) mokymą, kad klaidą padaręs žmogus jaučiasi kaltas, o tai visiškai nereikalinga, nes dėl kaltės atsiranda įvairios ligos, kaip pvz. vėžys, žmogus yra nuolat įsitempęs, nervingas. Todėl reikia atleisti sau ir visiems įskaudinusiems tave žmonėms. Tik vėliau supratau, kaip šis mokymas preištarauja Kristaus Evangelijai. Jėzus mus moko ieškoti atleidimo pas Dievą, nes Jis atsiuntė savo Sūnų ir leido Jam numirti už mūsų nuodėmes, kad mums jos būtų atleistos ir kad turėtume sielose ramybę, džiaugsmą ir amžinąjį gyvenimą, ir tik tada, patikėjus Dievo gailestingumu, atleisti ir sau pačiam. Giliai širdyje Šv. Dvasia mane vedė nuo jogos praktikų prie Gyvojo Jėzaus, tačiau tada aš tai labai miglotai supratau. Ir toliau lankiau jogos užsiėmimus. Tačiau vietoj žadėto džiaugsmo ir energijos mano baimės ir nerimas augo su kiekviena diena, prasidėjo nemigo naktys. Pasakiau apie tai kurso vadovui, tačiau jis man nieko neatsakė... Po pusės metų jogos praktikų išgyvenau tikrą košmarą, dvi naktis praleidau be miego didžiulėje, isteriškoje baimėje. Buvau didžiulėje panikoje, nežinodama kas su manimi vyksta. Artimieji pamatę, mano būseną iškvietė medikus. Kai aš atsidūriau ligoninėje, galvojau, kad numirsiu iš įtampos... Tada pasakiau Dievui, leisk man gyventi, išvaduok mane ir aš liudysiu žmonėms apie tai, ką patyriau praktikuodama jogą. Štai aš ir liudiju.

Galbūt kažkas, skaitydamas apie mano išgyvenimus norėtų pasakyti, kad tai kažkoks nesusipratimas, kad tai išimtinis atvejis, kad padariau kažkokių klaidų, nes visi kiti praktikuojantieji yra nuostabūs, dvasingi žmonės. Aš jums nuoširdžiai sakau, neradau aš ten laimės ir vėliau dar sutikau žmonių, kurie taip pat pasakojo, jog domėjimasis ezoterika, trancendentine meditacija palaipsniui įnešė vidinę sumaištį į jų gyvenimus, kad vietoje to, jog išsikapstytų iš depresijos, dar labiau į ją įpuolė, kol galiausiai rado širdies ramybę sugrįžę prie Jėzaus, prie Evangelijos, Bažnyčios mokymo ir kasdieninės maldos.

Vėliau, konsultuodamasi pas Europoje žinomą egzorcistą Jamesą Mari Kumarą sužinojau, kad visi ezoteriniai dalykai (o jų yra labai daug ir įvairių formų) kaip joga, transendentinė meditacija, naudojimasis ekstrasensų paslaugomis, būrimai, ezoterinių knygų skaitymas, homeopatija gali sukelti panašias ar netgi sunkesnes pasekmes negu man. Nes eidami į ezoterikos sritis atveriame kelią piktojo veikimui. Sulaužome pirmąjį Dievo įsakymą ir šėtonas įgauna valią mūsų gyvenimams, jis dar labiau drasko mūsų prigimtines ar įgytas žaizdas, kaip pvz. mano gyvenime – didindamas nerimą ir baimę iki kritinės ribos. Egzorcistas Mari Kumaras konsultuoja daugybę žmonių turinčių didelių dvasinių (o dažnai iš jų kilančių ir fizinių) problemų. Daugelio šių problemų priežastys būna „nekaltas“ jogos pratimų darymas, trancendentinė meditacija, ir kt. ezoteriniai dalykai (kundalini, praninis kvėpavimas, gydymasis reiki). Daugelis žmonių, turėjusių patirtį jogoje ir ezoterikoje yra varginami piktosios dvasios, galimi ir apsėdimai. Vienintelis kelias išsilaisvinti – Jėzus, Sakramentai, malda, gali padėti egzorcistas.

Visus raginu palikite tai, ezoterika, joga daug žada, bet nieko neduoda. Atvirkščiai gali atimti sveikatą, dvasinę ramybę.

Yra kitas kelias, kuris žada ir duoda. Netgi daugiau, negu tikimės.

Argi ne kvaila yra rinktis pirmąjį?.. Jėzus sako: „Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta, kiekvienas kas prašo gauna...“ (Lk 11, 9-10) Tai Jėzaus raginimas prašyti Tėvo per Jį visa, ko reikia: sveikatos, džiaugsmo, meilės. Ar gali būti dar maža?..

Tai Jėzaus Žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“. (Jn 14,6) Tik atsigęžusi į Jėzų gavau iš Jo gyvenimo pilnatvę, džiaugsmą ir meilę! Tradicinis sportas teikia tvirtumo mano kūnui, o Jėzus rūpinasi mano dvasia. Dabar, dažnai einant išpažinties ir Komunijos, Jėzus man dovanojo vidinę laisvę, Jis atleidžia mano nuodėmes prieš save ir kitus ir šio atleidimo dėka turiu ramybę, gyvenimo pilnatvę, džiaugsmą, meilę sau ir kitiems. Ir visos šios dovanos ne dėl mano nuopelnų ar pastangų. Ne, tai Jo pastangos dėl manęs, tai Jo dovanos man iš begalinės Dievo meilės žmogui, asmeniškai man! Didelis džiaugsmas, ramybė tada ateina į širdį. Jis neveltui sakė, kad yra Gyvenimo šaltinis, Vynmedis. Jėzus nori savo gyvenimo pilnatve pasidalinti su mumis!

Puslapis internete: www.egzorcistas.lt, kur galite rasti straipsnių ir Bažnyčios mokymą ezoterikos tema.

http://vimeo.com/25716221 liudijimas vienuolio, kuris praeityje užsiiminėjo joga.