Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!

Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!


 

deimiledom: Domėjimasis

GJK!

Man yra 12 metų, ir nežinau ką daryti. Tikiu Dievu, esu krikščionė, visad meldžiuosi,  bet yra vienas klausimas. Aš labai labai duomiuosi visuo tuo, apie Dievą, apie šventuosius, labai mėgstu eiti į bažnyčią, tikybos pamokėles.  Bet, labiausiai keisčiausia, jog mane labiausiai traukia Krikščioniška demonologija. Viskas kas susiję apie egzorcizmus, piktasias dvasias ir t.t. Kai kurie žmonės sako, jog tai nenormalu. Nežinau ar čia gerai, ar blogai. Norėjau paklausti :) ir dar ypač tokių metų, man labai keista. 

Ačiū už atsakymą. 


GJK

Domėtis tikėjimu tai labai gerai, bet nereikia domėtis demonologija, nes tai mokslas apie piktąsias dvasias. Kam to tau reikia? Užtenka žinoti, kad tai yra puolę angelai, per nepaklusnumą Dievui tapę piktosiomis dvasiomis arba velniais. Domėtis piktosiomis dvasiomis yra net pavojinga. Gal kada nors studijuosi teologiją, tai ten bus ir  demonologijos pagrindų. Šiaip gyvenime to visiškai nereikia.

kun. Edmundas


2016 sausio 20, Trečiadienis 21:30
brigitav: Marija Valtorta

Garbė Jėzui Kristui,

Noriu paklausti dėl Marijos Valtortos raštų tinkamumo katalikams. Ar galima juos priimti atvira širdimi,kaip Jėzaus diktantą? Ar čia nėra susiję su automatiniu rašymu?

Ačiū


Garbė Jėzui Kristui,

Marijos Valtortos raštai netinkami nei skaitymui, nei studijoms. Kol Katalikų Bažnyčioje buvo draudžiamų knygų sąrašas, vadinamas indeksu, jos raštai buvo įtraukti į tą sąrašą. Indeksas dvidešimtojo amžiaus viduryje buvo panaikintas, tačiau kaip sakė dar tuo metu kardinolas (vėliau popiežius) Joseph Ratzinger, ir indeksą panaikinus moralinė tų raštų vertė nepasikeitė, tad Valtortos raštai iš esmės yra priešingi Bažnyčios laikysenai ir mokymui.

Savo gavimo forma jie yra panašūs į automatinio rašymu būdu gaunamus raštus, o tai jau būtų mediumizmo pasireiškimas. Bažnyčios mokymui jie priešingi, kadangi pretenduoja neva tai papildyti Apreiškimą, o tuo tarpu Bažnyčios Mokyme yra labai aiškiai apibrėžta, jog visas viešas ir išganymui reikalingas Apreiškimas baigėsi su apaštalo Jono mirtimi.

Tie raštai gali būti pakankamai pavojingi, kadangi jie formuoja ne Dievo įkvėptą Jėzaus Kristaus gyvenimo ir mirties istoriją, taigi, pateikia ne Šventosios Dvasios įkvėptą žinojimą, ir, kaip jau minėjau, tuo pačiu griauna Bažnyčios, kaip Apreiškimo saugotojos, perteikėjos ir mokytojos autoritetą. Taip kad pavojų pakankamai, ir jie yra labai rimti, nors iš pradžių gali taip neatrodyti.

Dabartinė Vatikano pozicija yra tokia, jog geriausiu atveju šiuos raštus galima traktuoti kaip žmogaus išmonės vaisių ir grožinį kūrinį, išlaikant vis dėl to mano minėtą įtarumą ir pavojaus grėsmę.

Dievo palaimos,
kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas


2016 sausio 02, Šeštadienis 16:11
greta: Kabala

Kas yra kabala?

Ar yra skiriamieji bruožai žmonių, kurie ja praktikuoja?

Ir ką patarti krikščioniui, kuris sakosi esąs kabalos gerbėjas.

Ačiū už atsakymą


Garbė Jėzui Kristui,

kabala yra judėjų ezoterinis mokymas, visiškai nesuderinamas su krikščionybe.

Dievo palaimos,
kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas

 


2015 gruodžio 23, Trečiadienis 18:55
Bernardas: Užtarimo malda.

Garbė Jėzui Kristui!

Norėčiau pagelbėti egzorcistui užtarimo malda. Turiu stipru tikėjimą tuo teko isitikinti praktikoje, Dievas stebuklingai padėda žmonėms už kuriuos sukalbu malda. Gal galėčiau būti naudingu ir pasitarnauti kunigu-egzorcistu nelengvoje kovoje?

Dėkoju.


Garbė Jėzui Kristui,

kiekviena dovana turi būti atpažinta ir ištirta bažnytinėje bendruomenėje, t. y., maldos grupėje, nes piktasis nesunkiai apgauna, suteikdamas vadinamąsias "dovanas". Labai neaišku, apie kokią maldą kalbate ir kokia Jūsų gyvenimo istorija: ar nebuvo jokių ezoterinių praktikų, mokymų, pvz. jogos, energetinių ar ekstrasensorinių ir kitų panašių dalykų. Jeigu buvo, tai pirmiausia reikia atsižadėti visko, kas prieštarauja Jėzaus ir Bažnyčios mokymui. Tik tada būtų galima toliau svarstyti apie tolimesnį maldingumo kelią.

Dievo palaimos,
kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas


2015 gruodžio 20, Sekmadienis 20:14
Fragilea: malda

GJK!

Ka daryti jeigu zmogus meldziasi,bet vis labiau arteja prie velnio,nes jam yra atimtas protas,ar jam toliau melstis?


GJK!

Melstis ir nepaliauti!

Pagarbiai,
Administracija


2015 rugpjūčio 28, Penktadienis 19:31