BM Slide Login

Paieška svetainėje

Nesutinku su Trejybe

Jn 16, 12-15

Prieš kiek laiko važiavau autobusu ir girdėjau jaunų asmenų pokalbį. Vienas iš jų pasakė, kad neinąs į bažnyčią, nes nesutinka su tuo, ką ten moko. Į klausimą, su kuo nesutinka, atsakė: „Su mokymu apie Trejybę“.

Tiesa apie Švenčiausiąją Trejybę yra nepaprastai sunki mūsų tikėjimo tiesa. Nuo Bažnyčios gyvavimo pradžios įvairiai bandoma ją paaiškinti tikintiesiems. Yra žinomas Švč. Trejybės palyginimas su trimis žvakėmis, kurių liepsnelės jungdamosi tampa viena liepsna. Švč. Trejybė palyginama su dobilo lapu, kuris, nors yra sudarytas iš trijų lapelių, sudaro vieną.

Aleksandro Pronzato Evangelijos komentaruose liturginiams C metams randame bandymą tą tikėjimo tiesą paaiškinti dar kitaip. Jis pastebi, kad žmogus gyvena trijuose lygmenyse: a) vertikaliame, b) horizontaliame ir c) vidiniame.

Vertikalus lygmuo yra žmogaus orientavimasis į įvairius autoritetus, tarp kurių – priklausymas motinai, tėvui. Šis lygmuo pirmiausia susijęs su priėmimu tokių vertybių, kaip paklusnumas, tvarka ir priklausomybė. Šitame lygmenyje žmogus priima vaiko vaidmenį, o jei jo nepriima, tada visą gyvenimą maištauja prieš tėvus, linksta gyvenime į anarchiją. To pasėkoje, niekada netampa suaugusiu.

Horizontalus lygmuo – tai ryšys su kitais žmonėmis. Čia svarbios vertybės yra broliškumas ir lygybė. Kai žmogus pasilieka vaiku, toms vertybėms yra nejautrus, tampa egoistas, užsidaręs nuo kitų žmonių siaurame pasaulyje.

Vidinis lygmuo – tai dvasinis žmogaus gyvenimas, ryšys su vidine savo gelme. Su tuo siejasi tokios vertybės, kaip kontempliacija, tyla, laisvė, kūryba. Vidinis gyvenimas siejasi su kūrybiškumu, intuicija ir nėra uždaras išoriniam pasauliui. Žmogus, neieškantis šios gelmės, niekada nesuras ramybės, visada viską pergyvens tik paviršutiniškai.

Žmogus savo gyvenime privalo išvystyti tuos tris lygmenis, kitaip taps vieno lygmens žmogumi. Jeigu liks tik vaiku, negalės priimti naujovių, bus konservatyvus. Jei bus tik brolis, nesugebės aukotis, gerbti kitų ir atmes autoriteto vertybes, bus atsiribojęs nuo pasaulio.

Tai siejasi su Švenčiausia Trejybe tuo, kad tikintis žmogus mato Dievą daugelyje lygmenų, ne tik iš vienos pusės. Dievas jam yra gailestingas Tėvas, gerbiantis savo vaikų laisvę. Dievas taip pat yra brolis Jėzaus Kristaus asmenyje. Dievą sutinkame ir vidiniame lygmenyje – tai Dievas, gyvenantis mumyse. Anot Šv. Augustino, Dievas yra artimesnis mums, negu mes patys sau. Toks yra mūsų Dievas – mūsų Tėvas, Brolis ir Dvasia.

Šis apmąstymas padeda mums priartėti prie Švč. Trejybės paslapties, tačiau tos paslapties nepašalina, kadangi tikėjimo tiesa apie Švč. Trejybę visada liks paslaptis. Nuostabi ta paslaptis, nes turi praktinį lygmenį. Skatina pamesti egoizmą ir atsiverti kitam žmogui, skatina mylėti.

Kun. Rafal Masarczyk SDS
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius