BM Slide Login

Paieška svetainėje

Ar naujas Jėzaus meilės įsakymas ?

Viena motina turi tris vaikus: labai mielą dukrytę – jauniausią ir du berniukus – 8 ir 11 metų. Vaikai labai myli savo motina, o motina savo vaikus dar labiau. Kai ji sako: ,,Mano mylimi vaikai!“ – tai visas trejetas žino, kad tai tiesa. Kodėl aš šiandien pabrėžiu žodį ,,vaikai“? Nes jeigu atidžiai klausėte Evangeliją, tai galite būti nustebinti, kad šiandien Viešpats Jėzus taip kreipiasi į savo apaštalus: Vaikeliai! O jie buvo suaugę vyrai. Tik Jonas – jauniausias ! O Viešpats Jėzus sako: ,,Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis“ (Jn 13, 33). Mokiniai neklausia: Kodėl, Viešpatie Jėzau, turi nebeilgai būti su mumis? Gal bijo klausti... O prieš savo pasitraukimą jų Dieviškasis Mokytojas duoda jiems naują įsakymą, ,,kad mylėtumėte vienas kitą taip, kaip aš jus mylėjau“. Gal ne vienas tyliai atsiduso: O Viešpatie Jėzau! Net taip mylėti, kaip Tu to aš tikriausiai nesugebėsiu!

Kažkada mažas ministrantas, toks jau po I-os Šv. Komunijos, pasakė, kad jam labai patiko tai, kas buvo antrame skaitinyje ir tiesiog tobulai pakartojo: Šv. Jonas ,,regėjo naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydo šventąjį miestą – naująją Jeruzalę nežengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui, bet gražus balsas sakė: Ji nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebus mirties, nebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau tas praėjo“ (plg. Apr 21 1 – 4 ). Tada paklausiau: Kam dar iš jūsų patiko tas antrasis skaitinys?.. Daug mažų rankelių pakilo į viršų, o vienas berniukas taip pareiškė: Nes mes neseniai persikėlėme į naują bustą. Yra didesnis negu tas senas, turime gražius langus, o už langų sodas ir daug gėlių...

Žinome, kad daug vaikų gyvena mieste, mūriniuose daugiaaukščiuose, o prieš jų akis matosi tik kiti mūrai ir kaimyninių mūrų langai.

Mažas Jurekas prisiminė, kad Viešpats Jėzus kartą taip pasakė: ,, Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: Einu jums vietos paruošti!?(Jn 14,2). Kadangi tas buveines mums paruošė Dievas, tai tikriausiai yra nuostabios ir gražios, nes jeigu gerasis Dievas sukūrė tokį nuostabų pasaulį, tai tuo labiau tos buveinės Jo Tėvo Namuose, arba danguje, bus stebuklingai gražios!

Šios dienos Evangelija dažnai grįžta prie žodžio ,,naujas“. O Viešpats Jėzus taip pat kalba apie Naują Įsakymą. Tai yra Įsakymas mylėti. Mūsų senuose maldynuose jis buvo patalpintas prie dešimties Dievo įsakymų. Naujuose katekizmuose yra pirmoje vietoje, kaip svarbiausias įsakymas: Jėzaus Naujas Įsakymas Mylėti!

Nes Jis sako: Mylėk artimą ne tik kaip save patį, bet taip kaip Aš jus mylėjau. O jis dėl mūsų gimė neturte Betliejuje ir kai keliavo kaip Dieviškasis Mokytojas, neturėjo kur galvos priglausti.

Pasakoja apie motiną Teresę iš Kalkutos (trumpai papasakokite kas ji buvo) vieną dieną ją pamatė žurnalistas, kaip ji apžiūrinėjo vargšų, nepagydomų ligonių žaizdas. Tas žurnalistas garsiai pasakė: Nedaryčiau to už jokius pasaulio lobius! O Motina Teresė nuoširdžiai besijuokianti atsakė, Ir aš ne!“ Tai reiškia, kad ji netarnautu tiems vargšams už pinigus, o tik iš meilės dėl Viešpaties Jėzaus. Nes šiuo būdu ji įvykdė Jo Naują Meilės Įsakymą!

Ks. Ludwik Warzybok
Iš lenkų k. vertė kun. Edmundas Rinkevičius