BM Slide Login

Paieška svetainėje

Motinos meilė ir pareigos

V Velykų sekmadienis C 

Bėga metai, slenka į praeitį vaikystės vaizdai, kažkada girdėti žodžiai. Viskas blunka, tirpsta laiko žaizdre. Tik nei metai, nei nuotoliai nesugeba paveikti motinos meilės vaikui. Su metais ji net stiprėja. Juk meilė yra amžina. Jeigu kas paklaustų jaunavedžius, kodėl jie tuokiasi, tai jie tikriausiai nusijuoktų iš tokio klausimo ir atsakytų: ,,Mes mylime vienas kitą“.

Šv. Raštas tvirtina, kad vyras ir moteris sukurti vienas kitam. ,,Negera žmogui būti vienam: moters ,,kūnas iš mano kūno“ tai yra vyro antrininkė, jam lygi, visai jam artima, yra jam Dievo duota kaip bendrininkė“, atstovaujanti Dievui, kuris ,,mums padeda“. ,,Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie savo žmonos, ir jie taps vienu kūnu“(Pr 2, 18 – 25).

Kaip lengva išsiskyrusią porą apkaltinti ir priminti šv. Rašto žodžius: ,,Ką Dievas sujungė, žmogus tebeišskiria!“ nežinant tų visų priežasčių, kurios privedė prie skyrybų. Ir ta vienintelė sąjunga tarp ,,įsimylėjusių“ gal net nebuvo Dievo darbas, o nuodėmės vaisius... O gal nebuvo jokios sąjungos, nei dvasinės, nei fizinės, o tik iš reikalo su mesti skudurai.

Šeimos tėvai yra pirmieji kunigai. Šeimoje vaikas išmoksta melstis, dėkoti Dievui, šventai gyventi, mylėti artimą. Visi šeimos nariai yra krikščioniško gyvenimo ir tobulesnio žmogiškumo mokytojai vienas kitam. To galima išmokti, jeigu vaikai turi gerus tėvus, o ypač gerą motiną.

Kada tampama Motina? Tada kai pradeda plakti nauja širdelė, atsiradusi nauja gyvybė po motinos širdimi. Fiziologiškai taip, tačiau ne kiekviena, pradėjusi naują gyvybę, tampa motina. Dar privalo pagimdyti ir užauginti gerus visuomenei naudingus piliečius. Ne vargas, ne nepritekliai sužaloja jauną žmogų, bet dažniausiai perdėta tėvų ,,meilė.“ Gal tai nuskambės keistai, bet meilė turi būti šiek tiek šiurkštoka, o ne vien tik saldi. Nuo perdėto saldumo, anksčiau ar vėliau, pasidaro šleikštu. Dabar aš suprantu, kad tai, ką laikiau šiurkštumu tėvų elgesyje, - tai buvo neapsakoma meilė, toli matanti, nesavanaudiška meilė. Tėvai, kurie leidžia vaikui daryti visa, ką jis tik sugalvoja, kurie nieko jam nesako, - daro didelę klaidą. Galvodami, kad tuo parodo didelę meilę, jie to nesuprasdami, skatina vaiko egoizmą, žiaurumą, nepagarbą sau ir kitiems. Ypač jeigu vienas iš tėvų vaiką bara, o kitas užstoja, taip auklėjamas vaikas vėliau smurtauja prieš savo tėvus.

Pas mus madinga piktintis viskuo, kas negera, kritikuoti visus, o nesistengiama užkirsti kelią blogiui. Nieko nedarant, niekas nepasikeis. Pirmiausia mes patys turime keistis, o tada pasikeis ir visa visuomenė.

Motinos dieną noriu pasveikinti visas motinas, kurios savo žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu gerai auklėja vaikus. Linkiu joms geros sveikatos, dar daug metų darbuotis vaikų džiaugsmui, šeimos labui. Nuo motinų doros, tikėjimo, nuo jų sąmoningumo bei pasiaukojimo priklauso mūsų tautos ateitis. Prieš mūsų akis gerumo ir meilės kelias, arba ašarų. Trečio kelio nėra. Rinkimės.

Kun. g. kan Edmundas Rinkevičius 2010 05 02