BM Slide Login

Paieška svetainėje

Viešpaties Diena, kurios datos nežinome

XXXIII eilinis sekmadienis C 

Mal 3, 19 – 20a; 2 Tes 3, 7 – 12; Lk 21, 5 – 19 

Šiandieninė Evangelija turtinga sunkia eschatologine – apokaliptine kalba, išsakyta Jėzaus artėjančios kančios akivaizdoje . Tos kalbos sunkumas yra tame, kad joje susikerta dvi temos: Jeruzalės šventyklos sugriovimas ir įvykiai, kurie turės įvykti prieš pasaulio pabaigą. 

Didžia dalimi tikriausiai Jėzui rūpėjo nukreipti mokinius į ,,būsimus dalykus“ istorijos, kuri atspindėtų tai, kaip tuos dalykus išgyventi ,,dabartiniu laiku“. 

Pradžioje reikia išsiaiškinti, kuo pamaldžiam Izraelitui buvo šventovė? Jėzaus laikais buvo baigti šventovės dekoravimo darbai, kuriuos pradėjo Erodas Didysis. Žydai, nors labai nekentė Erodo ir jo šeimos, bet buvo labai patenkinti šventyklos nuostabumu ir grožiu. Akmenys kiekvienoje statyboje yra klojami taip, kad tas statinys stovėtų per daugelį kartų. Tai buvo vizualinis šventovės paveikslas. Tačiau Izraelitams Jeruzalės šventovė turėjo svarbią dvasinę prasmę. Tai buvo įrodymas, kad Dievas visada yra su savo tauta: buvo Dievo ir tautos vienybės ženklas istorijoje – kartos ateina ir išeina, o pamaldus žydas vis dar atiduoda Dievui garbę toje pačioje šventykloje. Nepamirškime to, kad tai buvo vienintelė tikrojo Dievo šventykla žemėje. 

Jėzus žiūri į tą puikų architektūros ir sakralinės paskirties pastatą, sakydamas, kad neliks iš jos akmens ant akmens. Tie žodžiai smogė klausantiems žydams į jų pasitikėjimo jausmus, atsiremiant į šventyklos išlikimą ir kulto tęstinumą, kurie teikė neblėstančią tautos išlikimo garantiją. Jėzus sąmoningai naudoja taip stiprų vaizdą ir žodžius, kad būtų kontrastas tarp medžiaginės šventovės su kita šventove, kuria esame mes patys. Šv. Paulius laiške Korintiečiams 6, 19 rašo: ,,Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?“. Gyva šventovė, kuri yra svarbiausia ir nesugriaunama - tai krikščionis pripildytas Dievo malonės ir žinantis, jog yra paskirtas amžinąjam gyvenimui. 

Turime žinoti, kad vaizdas, kuriuo pasinaudoja Jėzus nereiškia ,,katastrofos“. Jėzus nenori tarp tikinčiųjų žmonių sukelti panieką. Jis naudoja terminus ir vaizdus, kad paskelbtų kažką didesnio, nežinamo. Tie Jėzaus žodžiai apreiškia ne kažką nuostabaus ir paslaptingo, bet gilią mūsų dabartinės tikrovės prasmę. Jie turi nuimti uždangą nuo mūsų akių, kurią sukuria vykstančių kovų, katastrofų baimė kasdieniniame gyvenime. Dievas realizuoja savo galutinį planą istorijoje su jos galingu prieštaravimu. Pagrindinė šv. Luko Evangelijos žinia yra parodyti, kad tikintis žmogus šalia atmetimo ir nepaprastų reiškinių yra išrinktas ne pabaigai, bet galutiniam ir gražiausiam tikslui savo gyvenime. Šiuolaikinio pasaulio pabaigos vaizdas yra tam, kad nukreipti dėmesį į naujo ir amžinojo pasaulio gimimą. Šv. Lukas stengiasi parodyti santykį tarp pabaigos ir mūsų aktualaus kelio. 

Jėzus nenurimsta ties ateities temos rimtumu. Mes taip pat klausiame Jo: ,,Kada ateis pasaulio pabaiga ir kokie bus to ,,ženklai“? Bet – taip kaip klausiantiems šios dienos scenoje – duoda atsakymą į tokius klausimus. Jis atėjo, kad mus pamokytų, jog pasaulis turi savo pradžią ir pabaigą Tėvuje. O mus ragina, kad mes išgyventume dabartinį laiką toje vienoje perspektyvoje, kuri gali suteikti prasmę žmogaus gyvenimui. 

Jėzus, nežiūrint šios dienos Evangelijos naudos, sujaudindamas ne vieną mokinį žodžiais, duoda paguodos ir vilties ženklą. Tai padrąsina mus, nes kada tokie neraminantys įvykiai mus sutinka, turime išnaudoti juos, kad paliudytume, o nesugalvotume gynybos strategiją, nes netgi visi mūsų galvos plaukai suskaičiuoti, o visa tai galime pasiekti dėka ištvermės ir rezultatas bus amžinasis gyvenimas. 

Atsakymas į tą pamokantį užtikrinimą turi būti vienas. Laikykimės tvirtai Išganytojo. Tada nieko bloga negalės mums atsitikti, netgi jeigu turėtume prarasti gyvenimą. Šventovė, kuria esame dėka pastangų ir dėka mūsų Išganytojo kančios, tvers amžinai ir yra bei bus nepavaldi mirčiai. 

Kun. Leszek Skalinski SDS 
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius