BM Slide Login

Paieška svetainėje

Netradicinis Zachiejus

XXXI eilinis sekmadienis ,,C“ 

Išm 11, 23 – 12, 2: 2 Tes 1, 11 – 2, 3 a; Lk 19, 1 – 10 

Visa Šv. Luko Evangelija yra persmelkta Jėzaus švelnumu ir gailestingumu nuodėmingam žmogui. Tas Evangelistas pateikia pačius gražiausius ir labiausiai jaudinančius pavyzdžius, koks begaliniai gailestingas yra Dievas. Kaip mielai ir ne kartą Jis atleidžia savo negeriems vaikams. Šios dienos Evangelija iš naujo išraiškingai patvirtina, kad mūsų Dievas turi daugiausiai meilės nusidėjėliams, nes dėl tokių žmonių Jis atėjo į žemę. 

Zachiejus, kuris buvo muitininkų vyresnysis, kaip turtingas ir geras žmogus gyveno turėdamas saugumo jausmą. Ir visgi, ar šalia materialinio gyvenimo, jis pasiekė visko, ko reikia ramiam gyvenimui? Galbūt po išoriniu materialiniu saugumu išties slepiasi kažkas kitas, prarastas ir neišsipildžiusių svajonių turintis žmogus. Jis vis dar ieškojo ir laukė to, kas giliausiame lygmenyje galėtų išpildyti jo troškimą gyventi. Ar mes savo gyvenime, nepaisant daugelio išorėje susidariusių reikalų ir daiktų: gero darbo, mylinčios šeimos, sąskaitos banke, nesame žmonės, kurie taip kaip Zachiejus vis dar jaučiame kažkokį nepasitenkinimą. 

Tą ryta Zachiejus meta per daugelį metų nusistovėjusį gyvenimo būdą ir elgesį. Įlipa į medį. Nesijaudina dėl to, ką gali pagalvoti kiti žmonės matydami žmogų, kuris prieš tai bėga, o paskui įsiropščia į medį. Toks elgesys prieštarauja žmogaus, kuris pasiekė beveik viską, orumui. Visa tai, paeiliui buvo daroma dėl vieno tikslo - pamatyti Jėzų. Ta scena parodo mums, kad kiekvieno žmogaus gyvenime ateina nepakartojamų akimirkų, kiekvienas be išimties tai patiria. Bet kartais aplinkybės reikalauja netradicinio elgesio, kitokio, išskirtinio, tolimo nuo kasdieninio įprastinio gyvenimo. Tik išėjimas iš ankstesnės padėties ir ėjimas paskui širdies troškimą, gali padėti mums pamatyti Jėzų. 

Teisingas troškimas ir atsivėrimas Dievui išlaisvina iš daugelio drovių ar gėdingais laikomų veiksmų; pirmiausia, iš klaidingo savo paties paveikslo. Tas troškimas ir atsivėrimas Dievui iškart mumyse yra pastebimas, kaip geros valios aktas. Taip kaip Zachiejaus atveju, Jėzus minioje pastebi tik jį. Pastebi jo švarų, nors dar netobulą, troškimą. 

Zachiejaus laukimas tikriausiai nebėgo tokia kryptimi ir taip toli. Pirma noras pamatyti, kas yra Jėzus, atveda iki išgirsto paties Jėzaus troškimo: ,,Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Tų žodžių centre užtikrinamas amžinas Dievo veikimo tikslas ir būdas. Jis trokšta pasilikti namuose arba kiekvieno žmogaus viduje, nes tai veda į susivienijimą su Meile. 

Pasirinkdami ieškojimą susitikti su Dievu turime taikytis su stulbinančiais pasiūlymais iš Jo paties pusės. Jis nori pasilikti kiekvieno žmogaus širdyje. 

Zachiejui Jėzaus buvimas prilygo kito pasaulio atradimui . Po metų jo širdis yra sujaudinta - kas juo domėjosi veltui, be atlyginimo. Todėl ir jis trokšta reaguoti taip, kaip jis sugeba. Zachiejus pamokytas gausaus Jėzaus apdovanojimo, pats praneša atiduosiąs pusė savo turto vargšams. Tai yra Zachiejaus gyvenime nepaprastas įvykis, juolab kad jo ligšiolinis gyvenimas buvo orientuotas į visiškai kitas vertybes. Tai pirmas jo žingsnis pasikeitusiame gyvenime. Jėzaus buvimo pakeistas žmogus pasiekia kitokį pasaulį, nei tas iki anuomet, į kurį nekreipė dėmesio. Nors vargšų aplink visada buvo, bet Zachiejus iki tol nekreipė į juos dėmesio, nes Jėzaus nebuvo su juo. 

Nebijokime atrasti kito pasaulio su Jėzumi, nes tas pasaulis atrastas su Juo, visada bus geriausias. Visada turėsime kreipti dėmesį į tai, kas geriau praturtina mus ir kitus. Tik tuomet rasime pasitenkinimą ir gyvenimo prasmę, nes Jėzus apsigyvens mūsų širdies namuose. 

Kun. Leszek Skalinski 
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius