BM Slide Login

Paieška svetainėje

O kas gi mano artimas?

XV eilin. sekmadienis ,,C“ 

Įst 30 10 – 14; Kol 1, 15 – 20 Lk 10 25 – 37 

Įdomi šios dienos evangelija. Įstatymo mokytojas atsistoja, kad išbandytų Viešpatį Jėzų. Galima prieiti prie Jėzaus tuo pačiu būdu išbandant Jį. Daug tikinčių žmonių panašiai elgiasi su Jėzumi, stato Jėzui sąlygas: kad pagydytų sergantį vaiką, arba kad išlaikyti egzaminą, gauti pinigų ir t. t., ir ne vieną kartą su tų sąlygų išsipildymu sieja savo tikėjimą. Tačiau Jėzus dėl tokio būdo kontaktuoti nepyksta ir neatmeta įstatymo mokytojo. Tiesiog priešingai, išklauso jį ir užveda su juo dialogą. Mūsų pradinis domėjimasis ar noras prieiti prie Jėzaus, išstatant bandymui, gali tapti akimirka teisingo susitikimo su Juo, atidarymo to kas svarbiausia. Išgirsti pagaliau į ką savo gyvenime žmogus turi atkreipti dėmesį. Dėl Jėzaus kiekviena akimirka ir nusistatymas yra geras, kad nukreipti aukštesniam tikslui. 

Įstatymo mokytojas neateina prie Jėzaus su kokiu banaliu klausimu, bet klausia apie amžinąjį gyvenimą. Iš čia iškyla tai, kad šalia bandymo manipuliuoti, klausiama to, kas svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai yra klausimas apie labai svarbias kiekvienam žmogui vertybes. Netgi tai yra ne klausimas, o pagrindinis gyvenimo interesas, taip tarsi ateitum pas burtininkę. Gerai, kad nesuvoki kritimo, bet atsakymas į tai domina ir neramina kiekvieną iš mūsų. 

Jėzus į tokį priėjimą ir tokį pagrindinį klausimą neduoda atsakymo iš karto, bet priverčia žmogų pamąstyti, nukreipdamas, kad pats surastų atsakymą. Kiekviename iš mūsų atsiranda atsakymai į dominančius ir labai svarbius mūsų gyvenimo klausimus. Tačiau reikia, kad kas mus nukreiptų, paskelbtų, mobilizuotų. Šiuolaikinis žmogus, taip kaip ieško palengvinimo gyvenime, panašiai ieško palengvinimo ir atsakymuose į iškeltus klausimus. Tik tvirtas ir aiškus nusistatymas tiesos atžvilgiu, kuris kartais iš mūsų pareikalauja pastangų yra priežastis, kad iš tokio nusistatymo gali gimti konkretus, aiškus ir svarbus atsakymas. Nebukime daugiau silpnadvasiai. Keliame Jėzui konkretų klausimą, ypač maldos metu, bet kartu įsiklausome į Jo nukreipimą, kad atrastume tinkamą ir gyvenimišką atsakymą. Šiandien daug žmonių klysta tikėdami tuo, kad išsakydami Jėzui maldoje tik pretenzijas, tapdami reikalaujantys arba greitai prieidami iki išsprendimo savo keliamų atvejų, savu būdu, taip, kaip kad malda buvo akimirka ,,patvirtinimo“ to, ką nekartą jau anksčiau planavome. 

Šiandienos Evangelijos scena moko mus, kad savo gyvenime šalia visko, atsiduotume Jėzaus vadovavimui ir įsiklausytume į tai, ką Jis mums trokšta perduoti. 

Atsakymas Rašto mokytojui yra greitas ir vienareikšmis: ,,Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“. Ir tai yra būdas mums visiems, kaip turime pelnyti amžinąjį gyvenimą. Tai yra krikščioniško pašaukimo pamatas. Girdėdamas tuos žodžius, kiekvienas iš mūsų gali įvertinti save, koks yra krikščionis, kaip arti yra prie Dievo, ir ar turi galimybę į amžinąjį gyvenimą? Turime prisipažinti, kad mūsų susikaupimas mylėti Dievą, yra labiau akivaizdus, nei meilė kiekvienam žmogui: vargšui iš gatvės, girtuokliui ir avantiūristui kaimynui ir t. t. Tačiau Jėzus iškelia scena apie Samariečio gerumą ir meilę todėl, kad mes neturėtume jokių abejonių. Dievas nori, kad mes mylėtume visus be išimties ir darbais liudytume apie tą meilę, nes kiekvienas žmogus yra Jo vaikas. Dievas susitapatino su kiekvienu žmogumi ir mūsų širdys neturi teisės daryti skirtumo tarp kokių nors grupių ar kokio žmogaus. 

,, Eik ir tu taip daryk“. Šią tiesą Jėzus skelbia ne tik lūpomis, bet gyvenimu ir mirtimi. Mums reikia klausyti Jo ir tos tiesos vedamiems, taip kaip Jis tai darė gyvenime. Artimo meilės įsakymas turi turėti vietą mūsų sielose, namuose, tarp kaimynų, darbe, mokykloje, visame pasaulyje. 

Dievo negalima pasiekti mūsų žmoniškosiomis rankomis, negalima nušluostyti Jam ašarų, apžiūrėti žaizdų. Tačiau tarp yra mūsų žmogus. Ką padarome jam, padarome Dievui. Mūsų gyvenimo keliuose nepakankamai vertinamas žmogus. Savo evangeline meile liudijame, kad jis yra mūsų ir Jėzaus Kristaus brolis, kuris mus moko tos meilės.

Kun. Leszek Skalinski SDS 
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius