BM Slide Login

Paieška svetainėje

O kuo jūs mane laikote?

XII eilinis sekmadienis C

Žiūrėdami televiziją ar klausydami radijo susiduriame su įvairiais bandymais įvertinti visuomenės nuomonę. Tyrimai yra labai įvairūs: gali liesti mūsų privačius reikalus, arba bendruomenės gyvenimą – stabų, politikų ar politinių partijų populiarumą. Šie paskutinieji yra labai dažni prieš rinkimus – privalu parodyti, kas turi šansų laimėti, o kas apytiksliai pasitraukti. Įvairios firmos, kurios specializuojasi tokių tyrimų srityje, pristato savo sąlygas. Vėliau sociologai užduoda sau klausimą, kiek tokie tyrimai atitinka tikrovę; kiek tiesos pasakė anketų pildytojai; kokia gali būti tyrimų statistinė paklaida. Tyrimų tikrinimas dažnai yra faktai - pavyzdžiui, pasitaikius politiniams rinkimams.

Galime sakyti, kad Jėzus, šios dienos Evangelijoje, taip pat atlieka viešosios nuomonės tyrimus su savo mokiniais - ,,Kuo žmonės mane laiko?“ Galime įsivaizduoti, su kokiu užsidegimu mokiniai norėjo papasakoti Mokytojui, ką apie Jį girdėjo iš kitų. Ir kai tuo metu, rimtai nusiteikęs sociologas užduotų sau truputį vargo, apskaičiuodamas procentus, apibendrindamas atsakymus, visumoje atmesdamas standartus ir daug kitų dalykų - Jėzus eina kur kas toliau. Jis klausia savo mokinių: ,,O kuo jūs mane laikote?“. Taigi mokiniai palieka viską, kad pakeistų situaciją. Pirmuoju klausimu, Jėzus teiraujasi apie kitus. Ko gero, buvo galima sulaukti įvairių atsakymų iš skirtingų žmonių– net tokių, kurie liudytų apie negatyvius žmonių nusistatymus prieš Jėzų, nors tikriausiai tokių nei netraukė prie Mesijo. Čia Jėzus kreipiasi į kiekvieną mokinį asmeniškai, laukdamas individualaus atsakymo: ,,O Tu Petrai, Filipai, Jokūbai, Andriejau, Baltramiejau, Jonai, Matai... O Tu kuo mane laikai?“ Atsakymas į šį klausimą nėra paprastas. Toks atsakymas įpareigoja. Nenuostabu, kad mokiniai neatsako visi kartu, kaip tai darydavo anksčiau. Tai už juos padaro Petras. Gal ne iškart. Gal po gilaus susimąstymo. Jis atsako: ,,Dievo Mesiju“. Tai yra Petro tikėjimo išpažinimas. Išpažinimas, kuris liudija jo asmeninį Kristaus pažinimą. Galbūt jis tyliai pats atsakys į šį klausimą.

Ir šiandien galėtume užduoti žmonėms klausimą, kuo jie laiko Kristų. Atsakymai tikriausiai būtų įvairūs. Vieni laikytų Jį Dievu Mesiju, Išganytoju, Pranašu, kiti istorine asmenybe, žmogumi, kuris yra krikščionybės įkūrėjas, dar kiti frikcine būtybe, mitu, neteikdami reikšmės tikėjimo įrodymams apie Jo istorinį tikrumą. Galėtume pažvelgti iš distancijos į pastangas ir įvertinti visuomenės tikėjimo į Jėzų lygį. Tačiau Jis nenori distancijos savo Asmeniui, ir panašiai kaip prieš du tūkstančius metų mokiniams, taip ir mums užduoda klausimą: ,,O jūs kuo mane laikote?“. Bėgant laikui, šis klausimas tikrai neprarado savo aktualumo ir mes negalime priimti jo abejingai. Turime atsakyti. Atsakymai gali būti įvairūs, kaip ir žmonės, šiandieną siekiantys Kristaus. Galėtume prisijungti prie kurios nors grupės, užpildžiusios anketas, bet tai negali būti grupinis atsakymas. Tai turi būti MANO atsakymas. Neturiu žiūrėti į tai, ką pasakys kiti - mano kolega ar kaimynas, brolis ar sesuo, motina ar tėvas. Tai AŠ turiu duoti atsakymą.

Galiu atsakyti, kad man Jėzus yra mano Dievas, Išganytojas, viskas; galiu taip pat pasakyti, kad Jis nėra man kažkokia smulkmena ar kad mano gyvenime Jis neturėtų jokios reikšmės. Jėzus gerbia mano pasirinkimą. Jeigu Jo nepasirinksiu, leis man, kaip mielaširdingas Tėvas sūnui palaidūnui eiti savo keliu – visada laukdamas mano sugrįžimo. Jeigu, kaip Petras išpažinsiu Jam savo tikėjimą, padės man žengti mano kelyje į šviesą. Jėzus neslepia, kad tas kelias yra nelengvas, tarsi vienu atsikvėpimu sakydamas, jog tai yra Kryžiaus kelias: ,,Kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs, tegu kasdien ima savo kryžių ir tegu seka Mane“. Dėka tikėjimo, priimto šv. Krikšto metu, esame – kaip šiandien mums sako šv. Paulius – ,,Dievo vaikais Jėzuje Kristuje ir apsivilkę Kristumi“. Tą tikėjimą galime sustiprinti kasdien, susitikdami su Jėzumi Eucharistijoje. Galime dažnai jį atnaujinti ir nuvalyti atgailos sakramentu. Privalome jį išpažinti savo gyvenimu.

Kristus nenustoja klausti savo mokinių: ,,O kuo jūs mane laikote? Taipogi nenustoja klausti manęs ir Tavęs.

Stoja ant mano kelio ir tyliai švelniai užduoda tą patį klausimą. Kasdien. Ir aš turiu Jam atsakyti. Kasdien iš naujo patvirtinti savo pasirinkimą. Išpažinti savo tikėjimą – malda, savo žodžiais bei savo gyvenimu. To iš manęs laukia Kristus, jeigu Jį pasirinkau, jeigu atsakiau drauge su Petru: ,,Tu esi Mesijas Gyvojo Dievo Sūnus“, jeigu esu Jame ir trokštu statyti savo gyvenimą ant tvirto pamato.

Kun. Rafal Czyž SDS
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius