BM Slide Login

Paieška svetainėje

Atėjo Šviesa į pasaulį

Atėjo Kalėdos. Mes visi tikintieji žinome, kokia tai svarbi šventė. Ji sutampa su gamtos virsmu, nes nuo Kalėdų pradeda ilgėti diena, o tai reiškia, kad daugiau laiko per parą bus šviesu.

Šv. Jonas Evangelistas rašė: ,,Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą, ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį“ (Jn 1 4 – 9). 

Taip apie Kristaus atėjimą rašė šv. Jonas Evangelijos prologe. Kaip gamtoje šviesa nušviečia tamsą, taip Kristaus atėjimas nušvietė pagonišką, stabmeldišką pasaulį. Kristaus atėjimas turi nušviesti ir mūsų širdis, bet tam mes turime priimti Šviesą – Kristų. 

Lietuva gerokai ,,pirmauja“ įvairiose srityse. Man atrodo, jog ta taurė jau apkarto visiems. Mums reikia nusimesti abejingumo kaukes ir būti sąmoningais krikščionimis. Kito kelio nėra. Negalime nematyti blogio. Tik su Kristumi mes rasime tikrą džiaugsmą ir laimę. Tik Jis vienas gali mums padėti sėkmingai įveikti visus sunkumus. Tik Jis gali mums duoti tai, ko net melsti nedrįstame, ar neišmanome. 

Gyvenimas yra sudėtingas, o be Dievo palaimos kartais gali būti net tragiškas. Reikia atsigręžti į Viešpatį, ne tik tada, kai prispaudžia vargai. Reikia pažvelgti į dangų, kur sužibo Kalėdų žvaigždė ir džiaugsme. Dabar mums tai primena Kalėdų eglutė, išpuošta margaspalvėmis žvaigždutėmis. Bet Kalėdos ne vien tik eglutės, ar nuolaidos parduotuvėse, viliojančios įvairiomis reklamomis. Tai daug rimčiau ir svarbiau. Tai klausimas mums visiems. Ką mes renkamės, ar tuščią blizgučiais papuoštą pramogų pasaulį, ar gyvenimą su Kristumi, su kuriuo kartais gali būti nepatogu ir pilka.

Nepraraskime vilties, jeigu šioje žemėje nesijaučiame visiškai laimingi, nes ilgimės nesibaigiančios laimės amžinybėje.

Artėjant Naujųjų Metų dienai pasijunti lyg smėlio laikrodis, iš kurio slysta dienos kaip smėlio smiltelės. Laikrodį galima apversti ir viską pradėti iš naujo. Gyvenimo, deja, neapversi. Gyvenimas nesugrąžinamas, kad ir kaip norėtum. Laikas tirpsta dienų tėkmėje, darbų sūkuryje. Laikas tiesiog nepastebimai dingsta, jeigu nepadarai ko nors gero, gražaus. Metai kaip randai gula ant tų, kurie nesistengia tobulėti, ir kaip laiptai veda kylančius į dvasines aukštumas.

Kun. g. kan. Edmundas Rinkevičius 2010 12 25