BM Slide Login

Paieška svetainėje

Tyras žvilgsnis

VI eilinis sekmadienis A 

Mt 5, 20 – 22a. 27 – 28. 33 – 34a. 37 

Jėzus moko, kad Jo mokinių teisumas turi pranokti Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, nes kitaip ,,neįeis į Dangaus Karalystę“. 

Toliau girdime Jėzaus mokymą, primenant Mozės Įstatymo įsakymus, juos praplečiant bei pagilinant. Jėzus sakė: ,,Aš atėjau ne panaikinti Įstatymo, bet jį įvykdyti“. Jėzus nepanaikina įsakymo ,,Nežudyk“, bet moko, kad negalima pykti net mintimis ar žodžiais. Negali net vertai dalyvauti aukoje, jeigu turi ką prieš brolį. Taigi pirma privalai susitaikyti ir tik tada dalyvauti aukoje, aukoti savo dovaną prie altoriaus. 

,,Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta... O aš jums sakau.“ Nuo šiol pyktis ir užgaulūs žodžiai, taip pat kaip ir žmogžudystė, draudžiami. Tuo panaikintas anksčiau vyravęs keršto įsakymas - ,,akis už akį, dantis už dantį“. 

Tą patį Viešpats kalba ir apie įsakymą ,,Nesvetimauk“, ,,<...>kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“. 

Kai kas galėtų šiandien pasakyti: ,,Viešpatie Jėzau, jeigu gyventum mūsų laikais ir Tau būtų sunku išsilaikyti nuo geidulingo žvilgsnio. Tiek nuogumo, provakuojančio ar visai begėdiško nuogumo nuolat bombarduojančio mūsų minčių ir žvilgsnio receptorius, tiek vyrų, tiek moterų. 

Kiek daug reklamų su erotine potekste iki tokio laipsnio, kad kartais sunku suprasti, ką ten reklamuoja tos pusnuogės merginos. Iš tiesų nelengva yra išlaikyti tyrą žvilgsnį. 

Ką atsakytų Jėzus? Tikriausiai atsakytų, kad išsaugoti tyrą žvilgsnį žmogui pažeistam gimtosios nuodėmės niekada nebuvo lengva ir lengva nebus. Tai įmanoma iš vienos pusės bendradarbiaujant su Dievo malone, o iš kitos -paties žmogaus pastangomis. Akys yra ne tik tam, kad tik žiūrėti, apžiūrinėti, bet jas reikia kartais mokėti užmerkti, nukreipti nuo blogio, pasukti į kitą pusę, gerą pusę. 

Atsakingi esame prieš Dievą savo apsirengimu, kad niekada sąmoningai neprovokuotume kitų geidulingam žvilgsniui, neprovokuotume papildyti širdyje svetimavimo nuodėmės. Ar į tų ponų ir ponių skaičių nereikia ir manęs priskaičiuoti? 

Viešpats Jėzus ryžtingai pabrėžia: ,,Jei tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją“... Jėzus čia skelbia radikalų poreikį duoti pirmenybę tam, kas išlieka amžinai. Verčiau paaukoti dalį moralinės laisvės negu prarasti viską.

Labai aiškiai ir nedviprasmiškai Jėzus kalba apie skyrybas. Skyrybos įmanomos, jei įrodyta, kad santuoka nebuvo galiojanti dėl kokios nors rimtos priežasties. Dabar tai yra nurodyta bažnytinės teisės kanonuose, o anksčiau viską lėmė Šv. Rašte numatytos priežastys. 

Senojo Testamento laikais, prireikus įrodyti, kad nemeluoji būdavo prisiekiama. Priesaikos tikslas – garantuoti tiesą, kai Dievas šaukiamas kaip liudininkas. Bet žmogus kartais gali prisiekti šauktis Dievo ir melagingai liudydamas. Todėl Jėzus iš savo mokinių reikalauja teisumo, kuris priesaiką paverčia nereikalingu dalyku. 

Visi blogai jaučiamės ten, kur yra nešvaru netvarkinga. Skubame palikti tokią vietą, kur mėtosi šiukšlės, purvas, kur dvokia nemalonus kvapas. Tvarkome savo bustus, kambarius, pirtis, tualetus. Tai kodėl nesistengiam būti švarūs viduje: turėti tyra žvilgsnį tyrą širdį. 

Melskime Viešpatį maldoje dar tyresnio ir gražesnio žvilgsnio į pasaulį į savo artimuosius, į vyrus, moteris ir vaikus. 

Parengė kun. Edmundas Rinkevičius
2011 02 13